Cale WebOffice - zdalne zarządzanie parkomatami

CWO to usługa monitorowania, zarządzania i programowania parkomatów Cale przez internet; bezpieczna, wygodna i tania alternatywa dla tradycyjnego oprogramowania stacjonarnego. Dane o transakcjach i operacjach parkomatów gromadzone są na centralnym serwerze, a administrator ma do nich dostęp przez Internet. Utrzymywanie kosztownej infrastruktury i oprogramowania bazy danych jest zbędne. Aplikacja jest zawsze aktualna, dba o kopie zapasowe i pozwala na różnicowanie praw dostępu.

Cale WebOffice

Cale Web Office to aplikacja sieciowa, czyli rozwiązanie typu Software as a Service (SaaS), dające całkowitą kontrolę nad parkomatami. Informacje, raporty i statystyki dostarczane są w szybki, łatwy i w bezpieczny sposób, poprzez standardową przeglądarkę internetową. Jedynym wymaganym narzędziem jest więc komputer z dostępem do Internetu. CWO umożliwia redukcję kosztów przez zwiększenie efektywności operacyjnej i usprawnienie serwisu.

Cale WebOffice - status parkomatów na mapie

Informacje zawsze aktualne,
ostrzeżenia zawsze na czas

CWO to sprawne narzędzie do planowania i optymalizacji zadań dla służb serwisowych. Zapewnia czytelny podgląd statusu urządzeń wraz z mapą ich położenia. Jednoznacznie prezentuje dane o wpływach z opłat, ilości sprzedanych biletów. Informacje są automatycznie przesyłane pomiędzy urządzeniami a CWO, co oznacza, że wszyscy użytkownicy mają dostęp do aktualnych danych o operacjach parkingowych.

System posiada funkcjonalność automatycznych meldunków alarmowych dotyczących pracy urządzeń, co pozwala zminimalizować okresy przestojów parkomatów i zapewnić maksymalne wpływy z opłat.

Parkomaty Cale przesyłają do CWO zarówno ostrzeżenia jak i krytyczne alarmy, wykorzystywane do podejmowania natychmiastowych działań i do celów statycznych. Np. w momencie przekroczenia minimalnego stanu w zasobniku papieru parkomat terminal wysyła do CWO protokół, który zostaje zarejestrowany w systemie i natychmiast przekierowany do dyżurującego serwisanta, w formie wiadomości e-mail. Wszystkie zakłócenia i transakcje są również raportowane i mogą być analizowane przez CWO.

Cale WebOffice - przykład interfejsu Cale WebOffice - przykład interfejsu

Proste i czytelne statystyki, zdalna konfiguracja urządzeń

CWO dostarcza narzędzie analizy danych administracyjnych i finansowych. Umożliwia generowanie wykresów i raportów dla określonej grupy automatów, uwzględniając np. liczbę wydanych biletów, wysokość wpływów czy dokładny czas przeprowadzenia transakcji. Oprócz predefiniowanych raportów, narzędzie analizy pozwala na tworzenie własnych, niestandardowych statystyk, w oparciu o interesujące dane. Raporty mogą być drukowane lub eksportowane do arkusza kalkulacyjnego.

System CWO służy również do programowania, aktualizacji i rekonfiguracji automatów Cale. Terminale mogą zostać podzielone i pogrupowane w określone węzły (np. ulica czy dzielnica miasta), dzięki czemu - jeśli będzie to wymagane – aktualizacja może dotyczyć wyłącznie urządzeń w obrębie danego węzła. Nowo zainstalowany automat, po podłączenia do węzła CWO może odziedziczyć konfigurację urządzeń należących już do tego węzła.

Cale WebOffice - najwyższy poziom zabezpieczeń

Bezpieczne i inteligentne rozwiązania

Bezpieczeństwo jest najwyższym priorytetem przy wdrożeniu i korzystaniu z Cale WebOffice. Ochrona informacji przed dostępem do niepowołanych osób jest kluczowym elementem na którym opiera się CWO. Oto niektóre cechy systemu, zapewniające poufność i bezpieczeństwo informacji:

  • Własność danych - tylko klient ma dostęp do danych ze swoich urządzeń. Dane pozostają w całkowitym posiadaniu klienta i są bezpiecznie przechowywane w bazie danych CWO
  • Bezpieczne logowanie - procedura logowania wymaga unikalnej nazwy użytkownika i hasła, które dają dostęp do funkcji zgodnych ze zdefiniowanymi uprawnieniami. Administrator może przypisać poszczególnym użytkownikom różne prawa dostępu. Przykładowo, jedna osoba może obsługiwać tylko funkcjonalność wiadomości alarmowych, druga zmieniać grupy urządzeń, a jeszcze inna wyłącznie analizować raporty i statystyki.
  • Szyfrowanie danych - wszystkie dane przesyłane pomiędzy komputerem użytkownika a CWO są szyfrowane protokołem SSL (128 bit). Oznacza to, że osoby trzecie nie mogą śledzić transmitowanych danych
  • Kopie zapasowe - dane klienta są archiwizowane i w bezpieczny sposób zapisywane w postaci kopii zapasowych

Oprogramowanie jako usługa

  • Dodatkowe usługi serwisu i konserwacji przez specjalistów zajmujących się oprogramowaniem są zbędne, co minimalizuje koszty oraz ułatwia szacowanie i planowanie budżetu subskrypcji usług CWO
  • Nowe aplikacje i funkcjonalności są wdrażane centralnie, zatem klient nie musi niczego instalować, aktualizować, konfigurować ani rozwiązywać problemów
  • Klient nie ponosi wysokich kosztów inwestycyjnych związanych z zakupem drogiego sprzętu