Targomat - urządzenie do pobieranie opłat targowych

Automaty parkingowe po odpowiednim zaprogramowaniu mogą służyć jako urządzania do pobierania opłat za handel na targowiskach i bazarach. Pozwalają uniezależnić system poboru opłat od systemu kontroli ich wnoszenia. Gwarantują całkowitą szczelność finansową i dają możliwość dowolnego zdefiniowania stawek opłat i struktur taryfowych, stosownie do regulaminu targowiska.

Pobieranie opłat targowych
Parkomat CWT Compact - pobierz folder

Kontrola niezależna od sprzedaży

Pobieranie opłaty targowej może zostać całkowicie zautomatyzowane. Handlowiec po wrzuceniu odpowiedniej kwoty otrzymuje pokwitowanie wniesienia opłaty, w postaci dwuczęściowego wydruku z odcinkiem dla służb kontrolnych. Treść wydruku na odcinku głównym i kontrolnym można dowolnie zdefiniować (np. dane administratora, numer biletu, numer stanowiska, data i godzina wydania, wysokość opłaty, branża, forma handlu).
Oprócz tekstu, bilet może zawierać również przeznaczone do skanowania kody kreskowe lub QR.

Elastyczne taryfy

Administrator targowiska może określić dowolną strukturę taryfową opłat. Oprogramowanie pozwala na tworzenie kombinacji kryteriów wysokości opłaty np. w zależności od branży sprzedawanych produktów i od rodzaju punktu handlowego z którego prowadzona jest sprzedaż (np. sprzedaż z ziemi, z ręki, ze stoiska, ze stołu handlowego, ze straganu handlowego, z samochodu osobowego, ciągnika, samochodu ciężarowego itp.)