Aktualności

10.04.2012

Parkomaty Cale WebTerminal 104 dla Koszalina

Pod koniec marca urządzenia Cale zostały zainstalowane w kolejnym polskim mieście. 26 sztuk parkomatów Cale WebTerminal 104 stanęło na ulicach objętych Strefą Płatnego Parkowania (SPP) w Koszalinie. Urządzenia są oczywiście zasilane energią słoneczną i oprócz standardowego wyposażenia posiadają wbudowane modemy i anteny do transmisji danych.

Automaty zakupiła firma Projekt Parking Sp. z o.o., która od 1 kwietnia na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie pełni obowiązki administratora SPP.

Integralną częścią śródmiejskiego systemu parkingowego jest system Cale WebOffice, udostępniona przez Cale Polska usługa zdalnego zarządzania i monitorowania pracy parkomatów. Dostęp do danych o urządzeniach posiadają zarówno pracownicy administratora SPP jak i zarządcy dróg. Wystarczy do tego dowolny komputer z dostępem do Internetu i hasło użytkownika o określonych prawach dostępu.

powrót...